Replacement of wind turbine blades at Phuong Mai – Binh Dinh wind power project

Thay cánh quạt điện gió

Overview

In June 2022, Trungnam SMC is replacing and repairing wind blades at Phuong Mai – Binh Dinh wind power project.

Cẩu 800 tấn kết hợp cẩu bánh lốp 130 tấn

Trung Nam SMC's mission

Trungnam SMC used crawler cranes 130 MT and crawler cranes 800 MT to carry out the removal and replacement of wind balde.

Thay cánh quạt điện gió

Thay cánh quạt điện gió Phương Mai

Quy mô

Địa chỉ
Phù Cát, Bình Định.
Tổng công suất
26.4 MW
Số lượng tuabin
11Turbine
Chủ đầu tư
Công ty cổ phần phong điện Phương Mai

Kinh nghiệm liên quan

Bộ đôi sà lan 14.000 tấn tham gia thay cánh dự án điện gió Đông Hải 1 - Trà Vinh
Replacing wind turbine blades at Dong Hai 1 – Tra Vinh project
See details
Thay cánh quạt điện gió
Thay thế và sửa chữa cánh quạt điện gió dự án điện gió Phương Mai – Bình Định
See details
Load out the Gallaf 3 oil rig components at PTSC Vung Tau port
See details
Super-long and super-heavy transportation
See details
Transporting Enercon E160 wind turbine blades from Ba Son port to Dak Lak
See details