Bộ đôi sà lan 14.000 tấn tham gia thay cánh dự án điện gió Đông Hải 1 - Trà Vinh
Replacing wind turbine blades at Dong Hai 1 – Tra Vinh project
Xem chi tiết