Tin tức quy hoạch điện 8

Ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi
Thứ Hai ,24/07/2023 3:08 chiều
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện 8 của Bộ Công Thương có gì?

Bộ Công Thương đã có Tờ trình gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Theo đó, Thực hiện quy định tại […]

Thí điểm giao các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển điện gió ngoài khơi
Thứ Tư ,12/07/2023 4:05 chiều
Trước ngày 15/7/2023, trình Thủ tướng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Trong Nghị quyết số 97/NQ-CP vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục, phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, nhất là […]