Sơ mi Rơ Mooc

Còn hàng

Sơ Mi RƠ MÓOC

Sơ mi Rơ Mooc 3 trục sàn
Sơ mi Rơ Mooc 4 trục lùn
Sơ mi Rơ Mooc 04 trục 54m
Sơ mi Rơ Mooc 8 trục/62m
Sơ mi Rơ Mooc 10 trục 22m, 32m

Sản phẩm đã xem

Còn hàng

Sà lan 14.049 Tấn

Kích thước (DxRxC)
109.74 x 36.6 x 6.1m
Ghi chú
Hiện đang có cẩu 1250T, 250T, 55T và 8 tờ neo Delta 4T
Năm đóng
2014
Còn hàng

Sà lan 12.995 Tấn

Kích thước (DxRxC)
100.65 x 36.6 x 6.1m
Ghi chú
Hiện đang có cẩu 1250T, 250T, 55T và 8 tờ neo Delta 4T
Năm đóng
2012