Trong Nghị quyết số 97/NQ-CP vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục, phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương hoàn thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trình Thủ tướng trước ngày 15/7/2023.

Đồng thời, Bộ Công thương cũng phải sớm hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp, cơ chế phát triển điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu, thí điểm giao cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển điện gió ngoài khơi.

Thí điểm giao các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển điện gió ngoài khơi

Thí điểm giao các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển điện gió ngoài khơi

Liên quan đến Quy hoạch điện VIII, trước đó, ngày 10/6, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4286/VPCP-CN gửi Bộ trưởng Bộ Công thương và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch điện VIII.

Nội dung công văn nêu rõ, Thủ tướng đã phê duyệt Quy hoạch điện VIII vào ngày 15/5/2023. Do đó, để tổ chức thực hiện quy hoạch đồng bộ, đạt hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công thương tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nội dung trọng tâm, bao gồm: Tổ chức thực hiện; xây dựng, hoàn thiện các luật liên quan; quản lý vận hành hệ thống điện.

Trong đó, về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo quy định, báo cáo Thủ tướng trong tháng 6/2023, trong đó có nội dung nghiên cứu thí điểm giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và doanh nghiệp trong nước có đủ điều kiện triển khai dự án điện gió, điện ngoài khơi theo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 1/5/2023.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao Bộ Công thương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách huy động vốn, bố trí nguồn lực thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó có nguồn lực nhà nước, hợp tác công – tư, xã hội hoá, sử dụng có hiệu quả các cam kết quốc tế, các nghiên cứu tín dụng xanh, tín dụng khí hậu, trái phiếu xanh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2023.

Cùng với đó, Bộ Công thương nghiên cứu các cơ chế, chính sách thực hiện Quy hoạch điện VIII, nhất là cơ chế đấu thầu, đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật để nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ với Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Hoàn thiện việc xây dựng cơ chế mua – bán điện trực tiếp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 83/TB-VPCP ngày 20/3/2023, hoàn thành nội dung này trong tháng 6/2023.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương nghiên cứu thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 1/5/2023 về những nội dung có thể mạnh dạn phân cấp, uỷ quyền cho Bộ Công thương quyết định trong quản lý thực hiện Quy hoạch điện VIII, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, tiết giảm chi phí hành chính, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, dám làm vì lợi ích chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2023.

[Nguồn: Báo Tuổi trẻ & Phát Luật]