Vào ngày 25/07 – 30/07 vừa qua, Trungnam SMC đã tạo điều kiện cho các cán bộ công nhân viên tham gia vào khóa đào tạo GWO BST – chứng chỉ Huấn luyện An toàn cơ bản (Basic Safety Training) theo tiêu chuẩn của Tổ chức điện gió toàn cầu (Global Wind Organization).

Chứng chỉ GWO là gì?

Chứng chỉ GWO được chia ra làm nhiều loại, trong đó chứng chỉ Huấn luyện An toàn cơ bản GWO BST (Basic Safety Training) là chứng chỉ cần thiết để làm việc trong ngành công nghiệp điện gió theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc cho các kĩ thuật viên, quản lí dự án, nhân viên Môi trường – An toàn – Sức khỏe HSE, các nhà thầu,… khi làm việc tại các dự án điện gió.

5 module trong khóa huấn luyện:
– GWO WAH (An toàn làm việc trên cao)
– GWO FAW (Nhận biết lửa)
– GWO FA (Cấp cứu)
– GWO MH (An toàn nâng hạ)
– GWO SS (Sinh tồn trên biển)

Trong đó, 4 module đầu tiên là khóa huấn luyện cần thiết cho on-shore (trên bờ) và cả 5 module là khóa cần thiết cho làm việc offshore (ngoài khơi).

Hình ảnh CB-CNV tham gia đào tạo tại PVD Training

Trungnam SMC chú trọng tổ chức các khóa đào tạo cho CB-CNV

Trungnam SMC luôn chú trọng vào việc tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao kiến thức an toàn cũng như chuyên môn cho nhân sự để đảm bảo công việc đạt được hiệu quả cao đồng thời phải an toàn tuyệt đối trong quá trình làm việc.
Tại khóa đào tạo GWO BST, các CB-CNV đã được đào tạo đầy đủ các kiến thức về an toàn khi làm việc tại dự án điện gió trên bờ hay ngoài khơi, gồm: An toàn làm việc trên cao, Nhận thức về hỏa hoạn, Cấp cứu, An toàn nâng hạ và Sinh tồn trên biển.
Hình ảnh CB-CNV tham gia đào tạo tại PVD Training

Hình ảnh CB-CNV tham gia đào tạo tại PVD Training

Các kiến thức này sẽ giúp CB-CNV làm quen và ứng phó với những rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra khi làm việc trong ngành công nghiệp điện gió ở ngoài khơi và cả trong đất liền.
Ngành công nghiệp điện gió vẫn còn non trẻ và vì vậy, nguồn nhân lực có kinh nghiệm là ưu tiên hàng đầu.