Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro – VSP) đã lần đầu tiên tổ chức lắp đặt thành công 1 cánh tua bin tại Nhà máy điện gió tại Ninh Thuận do Công ty General Electric Renewable Energy Việt Nam (GEVN) vận hành. Cánh tua bin này có chiều dài gần 80 m, trọng lượng cánh gần 20 tấn, độ cao lắp đặt gần 120 m (tính từ mặt đất).

Cánh tua bin Có chiều dài gần 80 m, trọng lượng cánh gần 20 tấn, độ cao lắp đặt gần120 m.

Cánh tua bin Có chiều dài gần 80 m, trọng lượng cánh gần 20 tấn, độ cao lắp đặt gần120 m.

Qua quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu với những đòi hỏi khắt khe, Xí nghiệp Cơ điện (Vietsovpetro) đã được GEVN lựa chọn là nhà thầu cung cấp dịch vụ thay cánh tua bin tại Nhà máy điện gió tại Ninh Thuận.

Khối lượng công việc chính bao gồm: Khảo sát vị trí trụ điện gió và các vị trí chuẩn bị để thực hiện công tác lắp dựng cần cẩu chính cũng như việc nâng cánh tua bin lên đế lắp đặt, lập kế hoạch thực hiện công việc (Work method statement), chuẩn bị thiết bị nâng phù hợp và phương án cẩu để đưa cánh lên vị trí lắp (Lifting plan).

Theo đó cần chuẩn bị cẩu trục với tải trọng 750 – 850 tấn với chiều cao móc chính tối thiểu 140 m, gia cố bề mặt tại vị trí lắp dựng cẩu, nối và đồng bộ cánh tua bin trên mặt đất, thực hiện việc lắp đặt cánh tua bin vào vị trí.

Để thực hiện công việc này, Xí nghiệp Cơ điện (Vietsovpetro) đã cùng nhà thầu phụ Trungnam SMC huy động 1 xe cẩu bánh xích tải trọng nâng 800 tấn, chiều cao nâng 150 mét; 2 cẩu bánh lốp (1 cẩu 110 tấn, 1 cẩu 130 tấn), 1 xe nâng (fork lift) và các dụng cụ chuyên dụng khác.

Tất cả thiết bị đều được kiểm định phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt đối với thiết bị nâng phục vụ bảo dưỡng sửa chữa các trang thiết bị điện gió.

Sử dụng xe cẩu bánh xích tải trọng nâng 800 tấn, chiều cao nâng 150 mét để lắp đặt tuabin vào vị trí.

Sử dụng xe cẩu bánh xích tải trọng nâng 800 tấn, chiều cao nâng 150 mét để lắp đặt tuabin vào vị trí.

Ngoài ra, để thực hiện dịch vụ, toàn bộ nhân sự được huy động trực tiếp thực hiện công việc tại công trường đã được đào tạo về an toàn điện gió theo tiêu chuẩn của Tổ chức điện gió toàn cầu (Global Wind Ogranisation – GWO), được trang bị các trang thiết bị an toàn phù hợp với yêu cầu của GEVN, một số chuyên gia của nhà thầu phụ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc lắp đặt các trang thiết bị điện gió.

Việc tổ chức lắp đặt thành công cánh cho tua bin điện gió này đã góp phần giúp GEVN hoàn thành kế hoạch sản xuất của mình, qua đó khẳng định năng lực, khả năng tổ chức, điều phối các dự án dịch vụ một cách chuyên nghiệp cũng như uy tín của Xí nghiệp Cơ điện (Vietsovpetro).

Việc Xí nghiệp Cơ điện (Vietsovpetro) được GEVN lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực lắp đặt và bảo dưỡng sửa chữa cánh cho các tua bin điện gió thêm một lần nữa khẳng định thương hiệu của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro trong hoạt động cung cấp các dịch vụ kỹ thuật. Đồng thời, cũng là tiền đề quan trọng để Vietsovpetro cung cấp thêm nhiều loại hình dịch vụ kỹ thuật cho các trang thiết bị điện gió cho không chỉ cho GEVN mà còn cho các nhà vận hành trang trại điện gió khác tại Việt Nam.