Tin tức quy hoạch điện VIII

TrungNamSMC thi công điện gió trên biển
Thứ Ba ,17/10/2023 4:29 chiều
Kế hoạch Quy hoạch điện 8: Thiếu cơ sở pháp lý khi giao EVN & Các doanh nghiệp trong nước làm điện gió ngoài khơi

Việc giao thí điểm cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số doanh nghiệp trong nước làm dự án điện gió ngoài khơi được đánh giá là có khó khăn. Bộ Công Thương vừa trình Thủ tướng kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 lần thứ 2, sau khi phó thủ […]

Ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi
Thứ Hai ,24/07/2023 3:08 chiều
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện 8 của Bộ Công Thương có gì?

Bộ Công Thương đã có Tờ trình gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Theo đó, Thực hiện quy định tại […]

Thí điểm giao các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển điện gió ngoài khơi
Thứ Tư ,12/07/2023 4:05 chiều
Trước ngày 15/7/2023, trình Thủ tướng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Trong Nghị quyết số 97/NQ-CP vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục, phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, nhất là […]

Thứ Ba ,16/05/2023 11:21 sáng
Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Quy hoạch Điện VIII

Ngày 15/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII). Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII gồm 4 điều. Trong đó có điều 1 […]