Khung giá phát điện dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp tại Quyết định 21 (ban hành tháng 1.2023) bị một số nhà đầu tư cho rằng là “quá thấp”. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định khung giá này “đúng phương pháp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay”.

Bộ Công Thương vừa gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng đối với việc đàm phán giá điện các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Giá điện tái tạo chuyển tiếp bị chê “quá thấp”

Đối với việc xây dựng Thông tư 15 quy định về phương pháp xác định khung giá phát điện, Bộ Công Thương cho hay, đã nhận được 30 văn bản góp ý đối với dự thảo thông tư. Trong đó, còn có những nội dung có ý kiến khác nhau.

Tại báo cáo trên, Bộ Công Thương giải thích về việc xây dựng khung giá phát điện dự án tái tạo chuyển tiếp tại Quyết định 21 (ban hành tháng 1/2023), vốn bị một số nhà đầu tư cho rằng là quá thấp.

Theo quyết định này, nhà máy điện mặt trời mặt đất có mức giá trần là 1.184,90 đồng/kWh; nhà máy điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng/kWh; nhà máy điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng/kWh; nhà máy điện gió trên biển là 1.815,95 đồng/kWh.

Theo Bộ Công Thương, cơ quan này đã xem xét mức giảm suất đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió trong giai đoạn 2018-2021 (căn cứ số liệu tại báo cáo của Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế – IRENA). Cụ thể, suất đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới giai đoạn 2018-2021 giảm bình quân 11%/năm, suất đầu tư dự án điện gió trên bờ nối lưới giảm bình quân 6,3%/năm.

Kết quả khung giá phát điện tại Quyết định 21 giảm bình quân 7,3%/năm đối với loại hình điện mặt trời mặt đất, 4,2%/năm đối với loại hình điện mặt trời nổi so với giá ưu đãi FIT 2 (ban hành năm 2020); giảm bình quân 4,19%/năm đối với loại hình điện gió trong đất liền, 4,3%/năm đối với loại hình điện gió trên biển so với giá FIT 2 (ban hành năm 2018).

Bộ Công Thương khẳng định: “Quá trình thẩm định, Bộ Công thương đã thực hiện lấy kiến Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và họp Hội đồng tư vấn về kết quả thẩm định khung giá”.

Vì thế, Bộ này khẳng định, việc ban hành Thông tư 15 là đúng thẩm quyền quy định tại Luật Điện lực, Luật Giá và các nghị định hướng dẫn.

Khung giá phát điện cho các dự án chuyển tiếp cũng đã được EVN tính toán và Bộ Công Thương thẩm định, ban hành tại Quyết định 21 là đúng phương pháp tại Thông tư 15, có tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Tuy vậy, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát các nội dung về khung giá cho các dự án chuyển tiếp và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nếu phát hiện có nội dung vướng mắc, bất cập.

Nhiều dự án chưa hoàn thành thủ tục 

Theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện cả nước có 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, trong đó có 77 nhà máy, phần nhà máy điện gió với tổng công suất 4.185,4MW và 8 nhà máy, phần nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 506,66MW.

Cập nhật tiến độ đàm phán giá các dự án này, theo Bộ Công thương, tính đến hết ngày 25.8, có 79/85 dự án chuyển tiếp với tổng công suất 4.449,86 MW (chiếm 94%) đã nộp hồ sơ đến EVN.

Trong số này, có 68 dự án với tổng công suất 3.633,26MW đã thỏa thuận giá với EVN.

Có 67 chủ đầu tư dự án đồng ý áp giá điện tạm thời (bằng 50% giá trần của khung giá theo Quyết định 21).

Trong đó, 61 dự án đã thống nhất giá tạm và tạm trình lên Bộ Công Thương và có 58 dự án đã được phê duyệt. Trong số này, có 20 dự án (tổng công suất 1.171,72MW) đã được công nhận ngày vận hành thương mại.

Theo báo cáo của EVN tại văn bản số 3145/EVN-TTĐ ngày 11/6, nhiều dự án chuyển tiếp chưa có văn bản gia hạn/giãn tiến độ thực hiện, đưa vào hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh (quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư) và chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, các yêu cầu khác về đầu tư xây dựng. Các quy định này là những điều kiện để hợp đồng mua bán điện sửa đổi, bổ sung về việc áp dụng giá điện tạm thời giữa EVN và các dự án chuyển tiếp có hiệu lực.

“Vì vậy đến nay, mới có 20/58 dự án chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm được công nhận ngày vận hành Thương mại”, Bộ Công Thương phân tích.

[Nguồn: Báo Lao Động, Vietnamnet]