Vào ngày 13/12/2022, Trungnam SMC đã tổ chức buổi đào tạo “Phương pháp vận hành – bảo trì – bảo dưỡng cẩu xích 800-1.250 tấn” cho tất cả CBNV thuộc Phòng Sửa chữa, đội cẩu Phòng Xe máy Thiết bị và CBNV làm việc có liên quan tại văn phòng Ban điều hành Đắk Lắk.
Tại buổi đào tạo, các CBNV đã được cung cấp đầy đủ các kiến thức về thiết bị, tìm hiểu về nguyên lý làm việc, phương pháp vận hành, thống nhất các tên gọi kỹ thuật của các bộ phận trên xe và nắm rõ các quy trình kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị.

Bên cạnh đó, các CBNV còn được tìm hiểu về các sự cố thường gặp và hướng xử lý để tăng khả năng hoạt động của thiết bị, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.

Cẩu bánh xích 1.250 tấn

Cẩu bánh xích 1.250 tấn