Ngày 02/03/2023, Bộ Công Thương đã có văn bản Khẩn số 094/BCT-ĐTĐL gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thỏa thuận giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Theo đó, giá trần (giá cao nhất) của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời mặt đất là 1.184,90 đồng/kWh, điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng/kWh, điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng/kWh, điện gió trên biển là 1.815,95 đồng/kWh.

Khung giá phát điện này là cơ sở để EVN thỏa thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, kể từ khi giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ) ưu đãi hết hiệu lực.

Các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp mỏi mòn chờ giá điện

Để đi đến thỏa thuận, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

– Theo quy định ở khoản 1, Điều 29 Luật Điện lực về chính sách giá điện; trong đó, Bộ Công Thương nhấn mạnh: ” Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý”.

– Khoản 4, Điều 29 Luật Điện lực, Bộ Công Thương yêu cầu “Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán điện trong khung giá, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Nhà nước quy định của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện lực”.

– Một nguyên tắc khác là “Giá phát điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn, giá bán buôn điện do các đơn vị điện lực thỏa thuận nhưng không được vượt quá khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện đã được phê duyệt”, theo quy định ở khoản 3, Điều 31 Luật Điện lực.

Về hợp đồng mua bán điện, Bộ Công Thương nêu rõ, chủ đầu tư và EVN đàm phán, sửa đổi trên cơ sở hợp đồng mua bán điện đã ký và các nội dung quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương  bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/1/2019 và Thông tư số 18/2020/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Với những yêu cầu trên, Bộ Công Thương đề nghị EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận, thống nhất giá điện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 107/BCT-ĐTĐL.

Hiện nay, trong số các dự án đang chờ khung giá điện mới, có 5 dự án hoặc phần dự án điện mặt trời với tổng công suất hơn 452 MW chờ xác định giá điện và 62 dự án điện gió với tổng công suất gần 3.480 MW đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN. Ngoài ra còn một số dự án đang đầu tư, triển khai dở dang cũng chờ cơ chế, giá chuyển tiếp để đàm phán giá, hợp đồng mua bán điện với EVN.