Tổng quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet consequat, est purus venenatis, elementum consectetur faucibus. Sem at urna fames tincidunt purus risus suspendisse varius vel.

Adipiscing vel ipsum vitae quis adipiscing rhoncus ultrices commodo et. Aenean pulvinar eget sed sem amet. Tempus id aenean purus magna volutpat nunc. Blandit et eget nisl ipsum. Scelerisque pharetra metus, neque curabitur massa, nam ipsum justo malesuada. elementum consectetur faucibus. Sem at urna fames tincidunt purus risus suspendisse varius vel.

Nhiệm vụ của Trung Nam SMC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet consequat, est purus venenatis, elementum consectetur faucibus. Sem at urna fames tincidunt purus risus suspendisse varius vel.

Quy mô

Địa chỉ
xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Tổng mức đầu tư
gần 5.000 tỷ đồng.
Công suất
100 MW
Số trụ gió
25
Chủ đầu tư
Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Trà Vinh 1

Kinh nghiệm liên quan

Vận chuyển siêu trường, siêu trọng
Xem chi tiết
Dịch vụ kỹ thuật
Xem chi tiết
Điện gió số 5 Ninh Thuận
Xem chi tiết
Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam
Xem chi tiết
Điện gió Đông Hải 1 Trà Vinh
Xem chi tiết