Thay thế và sửa chữa cánh quạt điện gió dự án điện gió Phương Mai – Bình Định

Thay cánh quạt điện gió

Tổng quan

Tháng 6/2022 Trungnam SMC đang thực hiện thay thế, sửa cánh quạt tuabin cho dự án Điện gió Phương Mai – Bình Định.

Cẩu 800 tấn kết hợp cẩu bánh lốp 130 tấn

Nhiệm vụ của Trung Nam SMC

Trungnam SMC đã sử dụng các loại cẩu bánh lốp 130 tấn và kết hợp cẩu bánh xích 800 Tấn để thực hiện công tác tháo hạ, thay thế và sửa cánh quạt tuabin.

Thay cánh quạt điện gió

Thay cánh quạt điện gió Phương Mai

Quy mô

Địa chỉ
Phù Cát, Bình Định.
Tổng công suất
26.4 MW
Số lượng tuabin
11Turbine
Chủ đầu tư
Công ty cổ phần phong điện Phương Mai

Kinh nghiệm liên quan

Bộ đôi sà lan 14.000 tấn tham gia thay cánh dự án điện gió Đông Hải 1 - Trà Vinh
Thay thế cánh quạt điện gió tại dự án Đông Hải 1 – Trà Vinh
Xem chi tiết
Load out cấu kiện giàn khoan Gallaf 3
Xem chi tiết
Vận chuyển cánh quạt điện gió Enercon E160 từ cảng Ba Son đi Đắk Lắk
Xem chi tiết
Vận chuyển các thiết bị điện gió từ cảng Nam Vân Phong đi Đắk Lắk
Xem chi tiết
Load in cấu kiện cần trục Goliath 700 tấn
Xem chi tiết