Tổng quan

Tổng công suât: 151,95 MW, được chia làm 03 giai đoạn:

  • – Giai đoạn 1: 39,95 MW (17 tuabin, 2,35 MW)
  • – Giai đoạn 2: 64MW (16 tuabin, 4 MW)
  • – Giai đoạn 3: 48MW (12 tuabin, 4MW)

Dự án Điện gió Trung Nam được khánh thành ngày 16/04/2021

Nhiệm vụ của Trung Nam SMC

Vận chuyển và lắp đặt Tuabin gió sử dụng 3 cẩu trục bánh xích 800 tấn, 3 cẩu trục bánh xích 180 tấn, 1 cẩu trục bánh lốp 220 tấn và 6 chiếc cẩu bánh lốp 130 tấn.

Lắp đặt cánh quạt điện gió bằng cẩu bánh xích 800 tấn

Quy mô

Địa chỉ
Xã Lợi Hải và Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Tổng công suất
151.97 MW
Số trụ gió
45 trụ
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam

Kinh nghiệm liên quan

Bộ đôi sà lan 14.000 tấn tham gia thay cánh dự án điện gió Đông Hải 1 - Trà Vinh
Thay thế cánh quạt điện gió tại dự án Đông Hải 1 – Trà Vinh
Xem chi tiết
Thay cánh quạt điện gió
Thay thế và sửa chữa cánh quạt điện gió dự án điện gió Phương Mai – Bình Định
Xem chi tiết
Load out cấu kiện giàn khoan Gallaf 3
Xem chi tiết
Vận chuyển cánh quạt điện gió Enercon E160 từ cảng Ba Son đi Đắk Lắk
Xem chi tiết
Vận chuyển các thiết bị điện gió từ cảng Nam Vân Phong đi Đắk Lắk
Xem chi tiết