Tổng quan

Tổng công suât: 151,95 MW, được chia làm 03 giai đoạn:

  • – Giai đoạn 1: 39,95 MW (17 tuabin, 2,35 MW)
  • – Giai đoạn 2: 64MW (16 tuabin, 4 MW)
  • – Giai đoạn 3: 48MW (12 tuabin, 4MW)

Dự án Điện gió Trung Nam được khánh thành ngày 16/04/2021

Nhiệm vụ của Trung Nam SMC

Vận chuyển và lắp đặt Tuabin gió sử dụng 3 cẩu trục bánh xích 800 tấn, 3 cẩu trục bánh xích 180 tấn, 1 cẩu trục bánh lốp 220 tấn và 6 chiếc cẩu bánh lốp 130 tấn.

Lắp đặt cánh quạt điện gió bằng cẩu bánh xích 800 tấn

Quy mô

Địa chỉ
Xã Lợi Hải và Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Tổng công suất
151.97 MW
Số trụ gió
45 trụ
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam

Kinh nghiệm liên quan

Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng
Xem chi tiết
Điện gió số 5 Ninh Thuận
Xem chi tiết
Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam
Xem chi tiết
Điện gió Đông Hải 1 Trà Vinh
Xem chi tiết
Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1
Xem chi tiết