Tổng quan Dự án

Dự án đầu nối trực tiếp hệ thống lưới điện quốc gia cấp điện áp 220kV qua đường dây truyền tải 220kV dài 1,502 km nối từ trạm biến áp 220kV nhà máy Điện gió số 5 đến trạm biến áp 220kV Ninh Phước.
Trạm biến áp với 01 máy biến áp 3 Pha công suất 50MVA.

Dự án Điện gió Số 5 – Ninh Thuận

 

Cận cảnh trụ điện gió tại dự án

Nhiệm vụ của Trung Nam SMC

Vận chuyển và lắp đặt Tuabin gió sử dụng 3 cầu trục bánh xích 800 tấn, 3 cẩu trục bánh xích 180 tấn, 1 cầu trục bánh lốp 220 tấn và 6 chiếc cẩu bánh lôp 130 tấn.

Vận chuyển cánh quạt gió bằng xe đầu kéo MAN chuyên dụng.

 

Lắp đặt cánh quạt gió bằng cẩu bánh xích.

Quy mô

Địa chỉ
xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Công suất
46,2 MW
Số trụ gió
11 trụ
Sản lượng dự kiến khai thác
136.281 MWh/năm

Kinh nghiệm liên quan

Bộ đôi sà lan 14.000 tấn tham gia thay cánh dự án điện gió Đông Hải 1 - Trà Vinh
Thay thế cánh quạt điện gió tại dự án Đông Hải 1 – Trà Vinh
Xem chi tiết
Thay cánh quạt điện gió
Thay thế và sửa chữa cánh quạt điện gió dự án điện gió Phương Mai – Bình Định
Xem chi tiết
Load out cấu kiện giàn khoan Gallaf 3
Xem chi tiết
Vận chuyển cánh quạt điện gió Enercon E160 từ cảng Ba Son đi Đắk Lắk
Xem chi tiết
Vận chuyển các thiết bị điện gió từ cảng Nam Vân Phong đi Đắk Lắk
Xem chi tiết