Tổng quan

Dự án điện gió Đông Hải 1 được đầu tư với tổng mức gần 5.000 tỉ đồng, tại vị trí biển V1-7, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Dự án đạt tổng công suất 100 MW, quy mô 25 trụ gió, mỗi trụ gió có công suất 04 MW. Thành công vận hành dự án điện gió Đông Hải 1 sẽ bổ sung khoảng 330 triệu kWh năng lượng xanh hàng năm, kết nối lưới điện quốc gia, giúp đa dạng nguồn phát và tiến dần đến khả năng cân đối nguồn với năng lượng hóa thạch, nhất là trong bối cảnh định hướng quốc tế cho tương lai “không phát thải carbon” (Zero Carbon).

Dự án Điện gió Đông Hải 1 – Trà Vinh

 

Nhà máy Điện gió ngoài khơi Đông Hải 1 được đưa vào vận hành chính thức ngày 16/1/2022

Nhà máy Điện gió ngoài khơi Đông Hải 1 được đưa vào vận hành chính thức ngày 16/1/2022

Nhiệm vụ của Trung Nam SMC

Lắp đặt các trụ gió gần bờ bằng cách sử dụng 3 sà lan lắp đặt với công suất cẩu 1250T, tải trọng sà lan lên đến 14.000 tấn. Dịch vụ của Trungnam SMC bao gồm từ khâu vận chuyển từ cảnh đến vị trí lắp đặt bằng cách sử dụng các sà lan và tàu kéo vận chuyển.

Vận chuyển cánh quạt gió bằng Sà làn T04 7.688T

 

Lắp đặt các trụ điện gió bằng Sà lan S02 12.995T

Quy mô

Địa chỉ
xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Tổng công suất
100 MW
Số lượng Tuabin
25 Trụ
Công suất mỗi tuabin
4MW
Sản lượng dự kiến khai thác
365.000.000 kWh/năm

Kinh nghiệm liên quan

Bộ đôi sà lan 14.000 tấn tham gia thay cánh dự án điện gió Đông Hải 1 - Trà Vinh
Thay thế cánh quạt điện gió tại dự án Đông Hải 1 – Trà Vinh
Xem chi tiết
Thay cánh quạt điện gió
Thay thế và sửa chữa cánh quạt điện gió dự án điện gió Phương Mai – Bình Định
Xem chi tiết
Load out cấu kiện giàn khoan Gallaf 3
Xem chi tiết
Vận chuyển cánh quạt điện gió Enercon E160 từ cảng Ba Son đi Đắk Lắk
Xem chi tiết
Vận chuyển các thiết bị điện gió từ cảng Nam Vân Phong đi Đắk Lắk
Xem chi tiết