ĐIỆN GIÓ EANAM

Địa điểm:

  • Địa điểm: xã Ea Nam, Ea Khal và Dlie Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Tổng mức đầu tư:

  • gần 16.500 tỷ đồng

Quy mô:

  • Công suất: 400 MW
  • Số trụ gió: 84
  • Hệ thống 1,2 km đường dây 500 kV

Chủ đầu tư:

  • Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1

Nhiệm vụ:

  • Vận chuyển và lắp đặt 84 trụ gió bằng 18 chiếc cẩu từ loại 800 tấn đến 1.250 tấn.
  • Bao gồm các công việc thi công cơ điện và cung cấp các thiết bị hỗ trợ.

Chia sẻ: