Tin tức sà lan 14000 tấn

Một góc chụp Nhà máy Điện gió ngoài khơi Đông Hải 1 – Trà Vinh
Thứ Hai ,04/04/2022 8:17 chiều
Vượt khó thi công điện gió ngoài khơi

Với phát súng mở đầu thành công trên “hành trình vượt biển”, Trungnam SMC chứng minh năng lực thi công điện gió ngoài khơi khi tham gia công tác lắp đặt trực tiếp, vào dự án điện gió Đông Hải 1 – Trà Vinh. Dự án điện gió Đông Hải 1 – Trà Vinh Trực […]