Tin tức liebheer 750 tấn

Thứ Tư ,14/09/2022 2:20 chiều
Trungnam SMC – Sarens tổ hợp cẩu 750 tấn roll up chân đế JA&KA Gallaf 3

Trungnam SMC và Sarens đã hợp tác thực hiện roll up các cấu kiện của chân đế JA&KA Gallaf 3 thuộc dự án Gallaf tại cảng PVC-MS – Vũng Tàu bằng cách sử dụng tổ hợp 2 cẩu bánh xích 750 tấn để thực hiện. Với các khung cấu kiện có trọng lượng lên đến […]