Tin tức cẩu bánh xích 180 tấn

Thứ Tư ,13/07/2022 8:38 sáng
Tổ hợp, seafastening và lashing cẩu có trọng lượng hàng trăm tấn lên Sà lan

Việc cẩu chuyển những thiết bị siêu trường siêu trọng lên sà lan là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối và nhanh chóng.