Hạ thủy khối chân đế giàn khoan tại cảng PTSC M&C Vũng Tàu

Tổng quan

Dự án hạ thủy khối chân đế giàn khoan có khối lượng 4.231,5 tấn tại cảng PTSC M&C Vũng Tàu bằng cách sử dụng thiết bị module tự hành SPMT.

Nhiệm vụ của Trung Nam SMC

Trungnam SMC hợp tác cùng đối tác chiến lược là tập đoàn đa quốc gia Sarens cùng thực hiện việc vận chuyển khối chân đế giàn khoan từ bãi chế tạo ra cảng PTSC M&C và cố định lên sà lan vận chuyển.

Quy mô

Địa chỉ
Cảng PTSC M&C Vũng Tàu
Khối lượng kiện hàng
4.231,5 tấn
Thiết bị sử dụng
SPMT Scheuerle

Kinh nghiệm liên quan

Bộ đôi sà lan 14.000 tấn tham gia thay cánh dự án điện gió Đông Hải 1 - Trà Vinh
Thay thế cánh quạt điện gió tại dự án Đông Hải 1 – Trà Vinh
Xem chi tiết
Thay cánh quạt điện gió
Thay thế và sửa chữa cánh quạt điện gió dự án điện gió Phương Mai – Bình Định
Xem chi tiết
Load out cấu kiện giàn khoan Gallaf 3
Xem chi tiết
Vận chuyển cánh quạt điện gió Enercon E160 từ cảng Ba Son đi Đắk Lắk
Xem chi tiết
Vận chuyển các thiết bị điện gió từ cảng Nam Vân Phong đi Đắk Lắk
Xem chi tiết