Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm SPMT Trungnam SMC
DỊCH VỤ CHO THUÊ THIẾT BỊ VẬN TẢI HẠNG NẶNG
Xem chi tiết
Thi công cơ điện (M&E)
Xem chi tiết
Dịch vụ kỹ thuật
Xem chi tiết
Thi công, lắp đặt điện gió
Thi công xây dựng, lắp đặt các dự án năng lượng, công nghiệp, hạ tầng.
Xem chi tiết