TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ M&E

Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam tuyển dụng vị trí: Kỹ sư M&E
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam tuyển dụng vị trí: Kỹ sư giám sát thi công Xây dựng.
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG: GIAO NHẬN VẬT TƯ

Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam tuyển dụng vị trí: Giao nhận vật tư
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG: LÁI XE DẤU D

Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam tuyển dụng vị trí: Lái xe dấu D
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG: BẢO VỆ CÔNG TRÌNH

Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam tuyển dụng vị trí: Bảo vệ công trình
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG: THỦ KHO CÔNG TRÌNH

Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam tuyển dụng vị trí: Thủ kho công trình
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ CƠ KHÍ Ô TÔ

Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam tuyển dụng Kỹ sư cơ khí ô tô
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT/KỸ THUẬT

Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam tuyển dụng
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG: LÁI XE ĐẦU KÉO

Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam tuyển dụng
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG: CÔNG NHÂN SẢN XUẤT/CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT

Căn cứ vào tình hình sản xuất và thi công các dự án, chúng tôi cần tuyển: CÔNG NHÂN SẢN XUẤT/CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT
Xem chi tiết