Thương mại - Dịch vụ

Các loại XMTB Trungnam SMC cung cấp:

  • Cẩu SANY 
  • Đầu kéo các loại
  • Somi romooc 
  • Xe nâng 
  • Xe cẩu thùng 

Trungnam SMC có hơn 200 thiết bị khác nhau, từ xe nâng đến xe cẩu 1250 tấn. Thiết bị này cũng có thể được thuê dài hạn theo hợp đồng thuê thô hoặc thuê với nhà điều hành. Khách hàng có thể yên tâm rằng đội xe của chúng tôi là đội xe mới nhất trong khu vực và cùng với các chương trình bảo trì, thiết bị mà chúng tôi cung cấp đạt tiêu chuẩn và chất lượng cao nhất.

Chia sẻ: