Thi công M&E (Thi công cơ điện)

Ngoài dịch vụ lắp đặt và vận chuyển, Trungnam SMC còn cung cấp dịch vụ lắp đặt Cơ điện. Dịch vụ này có thể được cung cấp trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm mảng cơ điện và mảng năng lượng gió, Năng lượng mặt trời, Năng lượng thủy điện, Nhà máy điện, Hóa dầu, Cơ sở hạ tầng, Dầu khí, Sản xuất. Chúng tôi đã xây dựng dựa trên kinh nghiệm đáng kể trong 5 năm qua để thành lập các đội ngũ chuyên nghiệp, đảm bảo phục vụ mọi nhu cầu cần thiết của khách hàng.

Chia sẻ: