Năng lực vận chuyển

Bằng các thiết bị vận chuyển siêu trường – siêu trọng, Trungnam SMC đã triển khai các gói thầu vận chuyển cho các dự án:

  • Vận chuyển turbin, thiết bị thi công cho dự án Điện gió Đông Hải 1 – Trà Vinh.
  • Vận chuyển turbin, thiết bị thi công cho dự án Điện gió Ea Nam - Đắk Lắk.
  • Vận chuyển turbin, thiết bị thi công cho dự án Điện gió Phước Hữu - Ninh Thuận.
  • Vận chuyển vật tư, thiết bị đường dây 500kV dự án điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.
  • Vận chuyển lắp đặt thiết bị turbin điện gió dự án: Nhà máy điện gió Trung Nam.
  • Vận chuyển cánh điện gió Dự án điện gió Hướng Linh - Quảng Trị.
  • Vận chuyển đốt trụ điện gió từ cảng về các dự án thuộc Trungnam Group.

Chia sẻ:

Năng lực vận chuyển liên quan