ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM

Điện gió Trung Nam , Giai đoạn 1,2,3

Địa điểm:

 • Địa điểm: xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Quy mô:

 • Tổng công suất (3 giai đoạn: 151.95 MW
 • Số trụ: 45

Chủ đầu tư:

 • Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam

Nhiệm vụ:

 • Vận chuyển và lắp đặt tua bin gió.
 • Thiết bị được sử dụng:   
  • 03 cẩu bánh xích 800 tấn.
  • 03 cẩu bánh xích 180 tấn
  • 01 cẩu di động 220 tấn
  • 06 cẩu di động 130 tấn

Chia sẻ: