ĐIỆN GIÓ ĐÔNG HẢI 1 - TRÀ VINH

Địa điểm:

  • Địa điểm: xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Tổng mức đầu tư:

  • gần 5.000 tỷ đồng.

Quy mô:

  • Công suất: 100 MW

  • Số trụ gió: 25

Chủ đầu tư:

  • Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Trà Vinh 1

Nhiệm vụ:

  • Lắp đặt các trụ gió gần bờ bằng cách sử dụng 03 sà lan lắp đặt với công suất cẩu 1.250 tấn.
  • Dịch vụ của Trungnam SMC bao gồm từ khâu vận chuyển từ cảng đến lắp đặt bằng cách sử dụng các sà lan vận chuyển

Chia sẻ: