CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU TÂN THUẬN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Cống kiểm soát triều Tân Thuận là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

QUY MÔ:

• Khẩu độ cống B=40m

• Trạm bơm: 18 m3/s

• Âu thuyền: B=15m

CHỦ ĐẦU TƯ: Trungnam Group

TỔNG THẦU: Trungnam E&C

NHIỆM VỤ:Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.

QUY MÔ CUNG CẤP: 7.652 tấn

Chia sẻ: