CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU PHÚ XUÂN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Cống kiểm soát triều Phú Xuân là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Cống kiểm soát triều Phú Xuân

QUY MÔ:

  • Khẩu độ cống B=2x40mCống kiểm soát triều Phú Xuân

CHỦ ĐẦU TƯ: Trungnam Group

TỔNG THẦU: Trungnam E&C

Cống kiểm soát triều Phú Xuân

NHIỆM VỤ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.

Cống kiểm soát triều Phú XuânQUY MÔ CUNG CẤP: 3.478 tấn

Chia sẻ: