CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU PHÚ ĐỊNH

THÔNG TIN DỰ ÁN: Cống kiểm soát triều Phú Định là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1Cống kiểm soát triều Phú ĐịnhQUY MÔ:
• Khẩu độ cống B=40m
• Âu thuyền: B=15m

CHỦ ĐẦU TƯ: Trungnam Group

TỔNG THẦU: Trungnam E&C

NHIỆM VỤ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.

QUY MÔ CUNG CẤP: 3.200 tấn

Cống kiểm soát triều Phú Định

Cống kiểm soát triều Phú Định

Chia sẻ: