CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU MƯƠNG CHUỐI

THÔNG TIN DỰ ÁN: Cống kiểm soát triều Mương Chuối là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1Cống kiểm soát triều Mương Chuối

QUY MÔ:
• Khẩu độ cống B=4x40m
• Âu thuyền: B=11m

Cống kiểm soát triều Mương Chuối

CHỦ ĐẦU TƯ Trungnam Group

TỔNG THẦU Trungnam E&C

NHIỆM VỤ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.

QUY MÔ CUNG CẤP: 5.983 tấn

Cống kiểm soát triều Mương Chuối

Cống kiểm soát triều Mương Chuối

Chia sẻ: