CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU CÂY KHÔ

THÔNG TIN DỰ ÁN: Cống kiểm soát triều Cây Khô là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1Cống kiểm soát triều Cây KhôQUY MÔ:

• Khẩu độ cống B=2x40m

• Âu thuyền: B=15m

Cống kiểm soát triều Cây KhôCHỦ ĐẦU TƯ: Trungnam Group

TỔNG THẦU: Trungnam E&C

NHIỆM VỤ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.

QUY MÔ CUNG CẤP: 6.261 tấnCống kiểm soát triều Cây Khô

 

Chia sẻ: