CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU CẦU KINH

THÔNG TIN DỰ ÁN: Cống kiểm soát triều Cầu Kinh là công trình thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

Cống kiểm soát triều Cầu Kinh

QUY MÔ:
• Khẩu độ cống B=10m
• Trạm bơm: 2.4m3/s

CHỦ ĐẦU TƯ: Trungnam Group

TỔNG THẦU: Trungnam E&C

NHIỆM VỤ: Cung cấp khung giằng chống hệ shoringcừ larsen và hỗ trợ kỹ thuật thi công.

QUY MÔ CUNG CẤP: 1.057 tấn

Cống kiểm soát triều Cầu Kinh

Chia sẻ: